Reports »

Ilam Issue Identification

सवाल पहिचान गोष्ठी, नवीनचोक, इलाम

परिचय

आदिवासी जनजाति गैरसरकारी संस्था महासंघको सदस्य संस्था चुलाचुली युनेस्को कल्वद्धारा इलाम जिल्लामा सञ्चालित आदिवासी जनजाति सशक्तिकरण र समावेशीकरण (JEIP) परियोजनाले जिल्ला स्थित आदिवासी जनजाति समुदायहर तथा आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरलाई विकासको मुलधारमा समाहित गर्दे अगाडी बढाउनका लागि DANIDA HUGOU को मानवआधिकार र सुशासनको लागि २१ महिने कार्यक्रमले आदिवासी जनजातिहरmको समुदायमा महत्वपुर्ण योगदान दिएको छ । यसै क्रममा इलाम जिल्ला स्थित आदिवासी जनजातिहरmका संघ संस्थाहरको क्षमता अभिवृद्धी तथा जनवकालत/जनपैरवी गर्ने कार्यमा कार्यगत एकता गर्ने सम्मता भई सोही अनुशार वर्तमान अवस्थाको समस्या पहिचान गर्नका लागि इलाम जिल्लाको नगरपालिका, नविनचोकमा
कार्यक्रम गोष्टि सम्पन्न गरेको छ ।

For more information please click the link below:

Ilam Issue Identification