Reports

संविधानसभा, समावेशीकरण र आदिवासी जनजातिको भूमिका विषयक दुई दिने छलफल कार्यक्रम

परिचय :

आदिवासी तथा जनजाति गैरसरकारी संस्था महासंघ–नेपाल (NGO–FONIN) को संस्थापक सदस्य संस्थाहरुमध्ये किरात रदु नाछिरिङ साखाम पनि एक हो । यस संस्थाको स्थापना २०५७ सालमा काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वैधानिकरूपमा दर्ता भै नाछिरिङ जातिको पहिचान र उत्थान गर्न उद्देश्यले स्थापना भएको हो । हालसम्म यस संस्थाले आफ्नो तीनवटा साधारण सभा सम्पन्न गरिसके को छ । साखाम प्रत्येक आर्थिक वर्ष मानवीकरण गर्दै आएको छ र समाजकल्याण परिषदमा समे त आवद्ध रहेको छ । यो संस्था विभिन्न दश जिल्लामा वसो वास गर्द आएका नाछिरिङ जातिको एक मात्र जातीय संस्था हो ।

For more information please ... Read More


The Constitution of Non-Governmental Organisation Federation of Nepalese Indigenous Nationalities Nepal, 2004

Preamble:
Whereas it is expedient to co-ordinate among the Non-governmental organizations acting for the overall and justifiable development of the nation and the unified development of the indigenous nationalities/indigenous Peoples (Adibasi Janajati) along with the leadership of the indigenous nationalities and so as to enhance the wider national development through the unity, cordial feeling, reciprocal relationship, co-operation, leadership development and formulation of the policy over the common issues and enhancement of the brotherhood in order to support the development of the nation and so as to make attempt in an ... Read More


 परिचय

आदिवासी तथा जनजाति गैरसरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन आदिवासी तथा जनजाति गैरसरकारी संस्था महासंघको आन्तरिक सु–शासन कायम गर्दै आफ्नो लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग होस भन्ने हेतुले यस “संस्थागत सु–शासन नीति २०६८’’ तयार गरिएको हो । यस अन्तरगत सर्वप्रथम सु–शासनको पृष्ठभूमी र यसका विभिन्न आधारहरु, यस नीतिको उद्देश्य तथा आवश्यकता, यस नीति तयार गर्दा प्रयोग गरिएका विधी,महासंघले अवलम्वन गर्नुपर्ने संस्थागतसु–शासन नीति एवं मान्यताहरु र अन्य विविध विषयहरुलाई समावेश गरी पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही संस्था वनाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्ती गर्ने कार्यका लागि यो नीति तयार गरिएको छ, जस्को व्याख्या देहाय अनुसार गरिएको छ ।

 

For the more information please click the link  below:

Read More


Introduction

This Annual Progress Report 2012 (APR 2012) presents the progresses achieved in the past year [1 Shrawan 2068– 31 Ashad 2069 (17 July 2011-15 July 2012) period of the fiscal year 2011/12 in pursuant of the Annual Work Plan and Budget (AWAB) 2011/12) under the Strategic Operational Plan (StOP) 2009-13. The strategic partnership NGO Federation of Nepalese Indigenous Nationalities (NGO-FONIN), Danida Human Rights and Good Governance Advisory Unit (DanidaHUGOU) and Action Aid Nepal (AAN) began in 2003, for meeting the common goal to consolidate peace and promote inclusive democracy in Nepal respecting human rights and collective rights.
NGO-Federation of Nepalese Indigenous ... Read More


« previous12next »